Video

ศูนย์สุขภาพสุขสมดุล ที่ให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องการปรับสมดุลของร่างกาย และรักษาความไม่สมดุล ของร่างกาย ด้วยวิถีธรรมชาติ อาหารและยาสมุนไพร รวมถึงบำบัดโรคด้วยการนวดรักษา นวดปรับสมดุลร่างกาย และยังมีบริการนวดผ่อนคลาย