Thai Traditional Post-natal Care

โปรแกรมคุณแม่หลังคลอด (ดูแลโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์)

เป็นการบำบัดคุณแม่หลังคลอด ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยขับน้ำคาวปลา กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ลดไขมันหน้าท้อง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้มดลูกแห้งและกระชับเข้าอู่เร็ว ช่วยให้สุขภาพของคุณแม่หลังคลอดฟื้นเร็ว สุขภาพแข็งแรง น้ำนมมีปริมาณมากเพียงพอในการดูแลน้อง ผิวพรรณสดใส
Package : Thai Traditional Post-natal Care
แพคเกจนวดหลังคลอด ( 3ครั้ง)
ครั้งละ 180 นาที
แพคเกจนวดหลังคลอด ( 5ครั้ง)
ครั้งละ 180 นาที
แพคเกจนวดหลังคลอด ( 7ครั้ง)
ครั้งละ 180 นาที

Process (ขั้นตอน)
นวดแผนไทย เสริมสุขภาพ 60 นาที
ประคบสมุนไพร 45 นาที
ทับหม้อเกลือ 45 นาที
อบสมุนไพร (ครั้งที่ 1,3) 30 นาที