นวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษาโรค
(ดูแลโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์)


บำบัดรักษาโรคที่มีเหตุจากการขาดความสมดุลของธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลมและธาตุไฟ ในร่างกายของเรา ระบบเส้นเลือด เส้นลมปราณ เส้นเอ็น เส้นประสาทติดขัด ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับระบบโครงสร้าง กระแสประสาทกล้ามเนื้อ เลือดและลมปราณในร่างกายเราให้ทำงานปกติ ซึ่งเป็นการรักษาโดยอาจารย์หมอแพทย์แผนไทย

นวดรักษาโดยแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จะได้รับการรักษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การทำหัตถการรักษา การประคบสมุนไพรร้อนชื้น และการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการปฏิบัติตนหลังการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ หลังจากนั้นอวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะรักษาตัวเองตามธรรมชาต