นวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษาโรค
(ดูแลโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์)นวดรักษาโดยอาจารย์หมอภาคภูมิ (รักษาตามการวินิจฉัยของแพทย์)

บำบัดรักษาโรคที่มีเหตุจากการขาดความสมดุลของธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลมและธาตุไฟ ในร่างกายของเรา ระบบเส้นเลือด เส้นลมปราณ เส้นเอ็น เส้นประสาทติดขัด ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับระบบโครงสร้าง กระแสประสาทกล้ามเนื้อ เลือดและลมปราณในร่างกายเราให้ทำงานปกติ ซึ่งเป็นการรักษาโดยอาจารย์หมอแพทย์แผนไทย ที่มีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้มากกว่า 30 ปี และในระหว่างการรักษาอาจารย์หมอจะให้คำปรึกษาในด้านการรักษาสมดุลกายใจ

นวดรักษาโดยแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จะได้รับการรักษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การทำหัตถการรักษา การประคบสมุนไพรร้อนชื้น และการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการปฏิบัติตนหลังการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ หลังจากนั้นอวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะรักษาตัวเองตามธรรมชาต

Thai Herbal Hot Compress Massage (60นาที)
นวดประคบร้อน ดูแลโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์

นวดไทยคู่กับการนวดประคบสมุนไพร จะทำให้หลอดเลือดฝอยขยายตัวและ ตัวยาสมุนไพรซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกายและยังช่วยทำให้เนื้อเยื่อ ผังผืดคลายตัวออก ลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดปวด ช่วยลดการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ผู้ที่อาการเคล็ดขัดยอกช้ำบวม ตลอดจน ช่วยคลายเครียด คลายเมื่อยล้า ช่วยให้หายจากอาการอ่อนล้า อาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เกิดการผ่อนคลายสบายตัว