Lifestyle

สมัยนี้คำว่า work life balance หรือสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานกำลังเป็นคำที่มาแรงในหมู่พนักงานรุ่นใหม่ บริษัทต่างก็เริ่มมีนโยบายหรือแผนสวัสดิการที่มารองรับเรื่องนี้มากขึ้น เมื่อพูดถึงเรื่องความสมดุลนี้พนักงานแต่ละคนก็ย่อมคิดไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะอยากมีเวลาดูแลความรับผิดชอบทั้งที่ทำงานและที่บ้านให้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

17th May 2018

สร้างสมดุลชีวิตและงานให้กับพนักงานในองค์กร

สมัยนี้คำว่า work life balance หรือสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับงานกำลังเป็นคำที่มาแรงในหมู่พนักงานรุ่นใหม่ บริษัทต่างก็เริ่มมีนโยบายหรือแผนสวัสดิการที่มารองรับเรื่องนี้มากขึ้น เมื่อพูดถึงเรื่องความสมดุลนี้พนักงานแต่ละคนก็ย่อมคิดไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะอยากมีเวลาดูแลความรับผิดชอบทั้งที่ทำงานและที่บ้านให้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
16th May 2018

เข็มทิศ SME : Work-Life Balance ปรับแนวคิดสำหรับชีวิตและการงาน

ในปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนไปมีผลให้คนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ปัจจัยจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น ปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจทำให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากกว่าเดิม และการที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนา จนทำให้เราสามารถทำงานได้ในทุกที่ทุกเวลา
16th May 2018

5 วิธี สร้าง Work-Life Balance อย่างมีประสิทธิภาพ

ใคร ๆ ก็อยากจะมี Work-Life Balance หรือการใช้ชีวิตให้สมดุลกันทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต เพียงแต่เขายังทำไม่ได้เท่านั้นเอง เรามาดู 5 วิธี สร้าง Work-Life Balance อย่างมีประสิทธิภาพ
16th May 2018

โยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย Balance

ในด้านแรกเรารู้จักกันในรูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารกาย ไม่ว่าจะเป็นการกีฬาประ เภทต่าง ๆ การวิ่ง มวยจีน หรือการเต้นแอโรบิค และในด้านหลังซึ่งเรารู้จักในนามของ ศาสนธรรม ปรัชญาชีวิต หรือการฝึกสมาธิ มนุษย์ต้องการทั้งสองด้านเพื่อจิตที่สมดุล จะมี ระบบอะไรหรือไม่ที่รวมเอาการบริหารกายและการฝึกฝนจิตใจไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งเมื่อเราปฏิบัติ หรือฝึกฝนแล้วจะได้รับผลดีทั้ง 2 ด้านพร้อม ๆ กัน คำตอบก็คือ “โยคะ” เนื่องจากโยคะเป็นการ บริหารที่ต้องอาศัยการสังเกต […]