Culture

ลีลา มือ หมัด เท้า เข่า ศอก ของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน เป็นดังศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการต่อสู้ สร้างชื่อเสียงไปแล้วทั่วโลก ถือเป็นมรดกโลกชิ้นสำคัญที่ต้องอนุรักษ์ไว้อยู่คู่ประเทศ

9th November 2017

“มวยไทยประยุกต์” ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ของวัยรุ่นไทย

ลีลา มือ หมัด เท้า เข่า ศอก ของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน เป็นดังศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเชิงกีฬาและการต่อสู้ สร้างชื่อเสียงไปแล้วทั่วโลก ถือเป็นมรดกโลกชิ้นสำคัญที่ต้องอนุรักษ์ไว้อยู่คู่ประเทศ
8th November 2017

ศิลปะบำบัดในเด็กพิเศษ

ศิลปะบำบัดในเด็กพิเศษ  Art Therapy in Special Children โดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
18th October 2017

“ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โอกาสของไทยกับอาเซียนที่ไม่ควรมองข้าม

ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการบริการด้านสุขภาพ เพราะไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในบริการด้านสุขภาพจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยหลายปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุน ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยขยายตัวต่อเนื่อง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ช่วยเกื้อหนุนต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น
18th October 2017

Art therapy is the new trend : ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด

ศิลปะบำบัดเป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ว่ามีประโยชน์สำหรับสุขภาพจิต ศิลปะเป็นเรื่องง่าย ที่สามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณปลดปล่อยความเชื่อเกี่ยวกับความหมายของการสร้างงานศิลปะ และหยุดตัดสินผลงานที่ได้รับ เมื่อคุณให้ตัวเองสนุกไปกับกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ โดยไม่กังวลถึงผลงาน คุณก็จะพบว่าศิลปะเป็นวิธีอันสุดจะเพลิดเพลินในการสงบจิตใจและผ่อนคลาย