Culture

ฝนมาฟ้าฉ่ำ น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา คราวนี้จะพาเข้าป่าไปดูการจัดวางหินอันงดงามน่าชมของ “ไมเคิล แกร๊บ” ศิลปินหนุ่มชาวแคนาดา วัย 31 ปี ที่มีฝีมือระดับปรมาจารย์ด้านศิลปะการจัดวางหินสมดุล (Stone Balance Arts) ดูแล้วต้องทึ่ง.. อึ้ง.. เสียวสุด (กลัวล้ม) แต่ก่อนจะไปชมงานศิลป์สุดสวยนี้ ก็ต้องไปรู้จักกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นมากันก่อนนะคะ

16th May 2018

Stone Balance สมดุลหิน สมดุลสมาธิ สู่สมดุลชีวิต

ฝนมาฟ้าฉ่ำ น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา คราวนี้จะพาเข้าป่าไปดูการจัดวางหินอันงดงามน่าชมของ “ไมเคิล แกร๊บ” ศิลปินหนุ่มชาวแคนาดา วัย 31 ปี ที่มีฝีมือระดับปรมาจารย์ด้านศิลปะการจัดวางหินสมดุล (Stone Balance Arts) ดูแล้วต้องทึ่ง.. อึ้ง.. เสียวสุด (กลัวล้ม) แต่ก่อนจะไปชมงานศิลป์สุดสวยนี้ ก็ต้องไปรู้จักกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นมากันก่อนนะคะ
11th May 2018

โลกทัศน์สุขภาพของการแพทย์พื้นบ้าน

สังคมไทยนอกจากจะมีการแพทย์แผนไทยที่มีองค์ความรู้และแบบแผนการปฏิบัติ ที่ค่อนข้างเป็นทางการสืบเนื่องมายาวนานแล้ว ในท้องถิ่นก็มีระบบการแพทย์ของชุมชนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือแบ่งตามลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ถูกเรียกว่า การแพทย์พื้นบ้าน (Indigenous Medicine / Folk Medicine) นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ทำการศึกษาและจัดกลุ่มการแพทย์พื้นบ้านออกเป็น ๔ กลุ่มย่อยตามลักษณะของโลกทัศน์ทางการแพทย์และวิธีการรักษา
2nd May 2018

ศิลปะในชีวิตประจำวัน

ตามความเข้าใจของทุกคน ต่างทราบดีว่า สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่อยู่บนโลกใบนี้ คือ ปัจจัยสี่ ประกอบไปด้วย ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอก ต้องการอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต ต้องการเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดร่างกายป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น ต้องการยารักษาโรคเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้
2nd May 2018

ความสมดุลของงานและชีวิตแบบที่ควรจะเป็น

กดอ่าน Article เก่าๆ ใน HBR อันหนึ่งน่าสนใจมาก ชื่อว่า “Manage Your Work, Manage Your Life” ว่าดัวยเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว หรือคำที่พวกเราพูดติดปากว่า Work-Life Balance นั่นเอง ลองสรุป และใส่ความเห็นบางอย่างเข้าไป เพื่อให้นำไปลองทดสอบใช้ น่าจะมีหลักการสำคัญ 3 ประการ